Náš tým

Organizační tým Výměny oblečení

Markéta Borecká

Manažer projektu, zakladatel Výměny oblečení

Markéta přišla s prvotní myšlenkou Výměny oblečení a je tak vlastně původní zakladatelkou tohoto společensky prospěšného projektu, na jehož chodu se podílí celý tříčlenný organizační tým a pomocníci-dobrovolníci během akce. Vystudovala dva magisterské obory na Karlově Univerzitě: Andragogiku a personální řízení a Anglistiku – amerikanistiku. Několik let pracovala v poradenské firmě a poté začala studovat Ph.D. program ve Švýcarsku na Univerzitě v St. Gallenu, a nyní pokračuje v Barceloně. Ve svém volném čase se Markéta věnuje přípravám uchazečů o práci na přijímací pohovor, cestování, a svému oblíbenému tanci Zouk.

Jsem velmi ráda, že jsem na začátku roku 2009 dostala myšlenku zorganizovat první Výměnu oblečení. Nápad se zalíbil i mé kamarádce Dáše a poté se k nám přidala Lucka. Během posledních 3 let jsme dokázaly poměrně dobře rozvinout tuto akci (organizacně – s pomocí rozšíření organizačního týmu i změnou prostor konání Výměny, i po stránce charitativních cílů každé Výměny). Neméně důležitý je pro mě význam a myšlenka Výměn oblečení – pomoc dalším, přednostně sociálně slabším, finančně méně zabezpečeným lidem a také seniorům, Ti všichni vybrané oblečení a další materiální věci upotřebí.

Lucie Jonášová

Marketing a PR, koordinátor projektu

S Výměnou oblečení je Lucka skoro od začátku. Nejprve jako stálá návštěvnice každoročních Výměn oblečení a v posledních dvou letech se aktivně začala zapojovat do organizace Výměny, až přešla do organizačního týmu. Vystudovala obor sociální a masová komunikace s podoborem specializace v pedagogice na univerzitě J. A. Komenského v Praze. Několik let pracovala v jazykové škole, jako manager kurzů pro veřejnost. Nyní pracuje v marketingovém oddělení. Ve volném čase se intenzivně věnuje sportu, zejména běhu, cestování, kultuře a v neposlední řadě je vášnivou chovatelkou kočkovitých šelem.

Kdyby se mě někdo zeptal, proč jsem se k Výměně oblečení přidala, tak jednoznačně odpovím, že jsem vždycky chtěla pomáhat druhým a jedním z mých snů je mít neziskovou organizaci, které se budu moci věnovat. Výměna oblečení je tak částečné splnění mého snu. Výměna pomáhá na všech frontách a to se mi líbí. Pomoc, která z Výměny oblečení směřuje do konkrétního sociálního zařízení, hospicu, oddělení či jiného zařízení, které pomoc potřebuje, je opravdu viditelná, a seč v celkovém měřítku se může zdát, že naše pomoc může být zanedbatelná, tak i kdyby Výměna oblečení měla pomoci jen jednomu člověku na světě, tak už to má smysl. Neboť i z těch nejmenších věcí mohou vzniknout ty největší!

Soňa Valčíková

Koordinátor projektu

K Výměně oblečení se Soňa přidala v roce 2013. Studuje Sustainable Rural Development in Tropics and    Subtropics na České zemědělské univerzitě v Praze. Vášnivě se zajímá o environmentální tématiku, podporuje recyklaci a zdravé potraviny, nejlépe od místních farmářů. Relaxuje při čtení duchovní a filosofické literatury a při výtvarném tvoření.Výměnu oblečení vnímá jako smysluplný způsob, jak potěšit lidi i přírodu.

Zdeněk Kresl

Koordinátor projektu 

Zdeněk se do projektu zapojil začátkem roku 2013. V současné době studuje magisterský obor „Regionální a politická geografie“ na Univerzitě Karlově v Praze. Při škole pracuje v jedné menší zahraniční bance. Ve volných chvílích se věnuje zejména četbě, filmům, sportu všeho druhu, cizí mu nejsou ani různé společenské a kulturní akce v Praze. Jeho největší vášní je ovšem cestování, a to jak na území České republiky tak i jinde ve světě.

Markéta Ročejdlová

Koordinátor projektu 

Markéta naskočila do projektu Výměny oblečení na jaře 2013, akorát včas zapojit se do přípravy jarní Výměny. Studuje magisterský obor Evropská studia na Univerzitě Karlově v Praze. Ráda je v dobré společnosti mezi lidmi, opravdu často chodí do divadla, a když je pěkné počasí ráda si zaběhá pár kilometrů nebo si jen tak sedne do některého z pražských parků či zahrádek.

Ostatní členové

Karolína Horová

Koordinátor projektu (08/2012 – 04/2013)

Karolína nově přišla do organizačního týmu na začátku roku 2012 a vystřídala tak Dášu Krejčiříkovou, která se organizaci Výměny oblečení z časových důvodů již nechtěla věnovat. Karolína vystudovala Andragogiku a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Téměř 10 let působila jako HR manažerka v hotelovém odvětví a nyní pomáhá zahraničním pracovníkům se vším potřebným k relokaci do ČR. Karolína má ráda kulturu, film, výstavy a cestování po evropských městech.

Výměna oblečení = dobrá společnost, oblečení, jídlo a zábava. Mohu jedině doporučit. A když se sejde děvčat, dětí více, poznáte i nové přátele.

Jan Vlachý

Koordinátor projektu (08/2012 – 12/2012)

Honza se dostal k Výměně oblečení v srpnu 2012. Vystudoval matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a posléze na magisterské úrovni na Universiteit Utrecht v Nizozemí. Nabyté znalosti nyní aplikuje při efektivním plánování výroby. Když má volno, rád se zapojuje do rozmanitých dobročinných aktivit, učí se čínsky nebo něco podniká s přáteli; a když má hodně volna, tak cestuje.

Petra Nerodilová

Koordinátor projektu  (08/2012 – 12/2012)

Petra se přidala k Výměně oblečení v létě 2012. Protože nerada plýtvá, chtěla pomoct těm, kteří to potřebují, a ráda organizuje, vybrala si právě tento projekt. Studuje na cestovní ruch a auditing na Vysoké škole ekonomické. Ve volném čase se věnuje práci ve školních novinách, flamencu a svému pejskovi.

Tým pomocníků-dobrovolníků na 10. Výměně oblečení

Závěrečná fotografie z 10. Výměny oblečení s celým týmem, který se podílel na přípravě sobotní akce.
Zleva nahoře: Kristýna Jindrová, Vlasta Remišová, Jára z TA KAVÁRNY, Tamara Mergeščíková, Jitka Seehaková, Miroslav Tabernaus, Markéta Borecká, Markéta Ročejdlová, Karolína Horová, Václav Hladík, Tomáš Adl; zleva dole: Lucie Jonášová, Soňa Valčíková,  Pavlína Omastová, Hanka Křepelková, Zdeněk Kresl, Iveta Boháčková, Pepa z TA KAVÁRNY, Kača Kusáková. Na fotce chybí ještě Martin Čuba, Eliška Konárková a Adéla Sedláková a fotografky Lena  s Marcelou a kameraman Honza.   

Tým pomocníků-dobrovolníků na 9. Výměně oblečení

Závěrečná fotografie z 9. Výměny oblečení s týmem, který se podílel na přípravě sobotní akce.
Zleva: Jan Vlachý, Kateřina Kusáková, Monika Novotná, Zuzana Müllerová, Petra Nerodilová, Jiřina Kučerová, Karolína Horová, Dagmar Gabulová, Šárka Adámková, Jana Kůstková, Markéta Borecká, Martin Čuba, Michaela Roubíčková, Lucie Jonášová, Jana Kučerová, Tereza Přikrylová.

Tým pomocníků-dobrovolníků na 8. Výměně oblečení

Závěrečná fotografie z 8. Výměny oblečení s celým týmem, který se podílel na přípravě sobotní akce.
Zleva: Káťa Hašková, Karolínka Horová, Martin Čuba, Monika Mrňávková, Jiřinka Kučerová (nahoře), Boženka Krivonaková (uprostřed), Valentýnka Jonášová (dole), Petra Širatovská, Markéta Borecká, Marťa Mrzenová, Andrejka Petrýdesová, Jitka Seehaková, Lucka Jonášová, Tamara Mergeščíková, Zuzka Müllerová a Zuzka Wonková.

V průběhu celého dne 8. Výměny oblečení aktivně a dobrovolně pomáhali následující lidé, kterým patří velký dík, protože jejich zásluhou vše proběhlo hladce a v příjemné atmosféře:

Tamara Mergeščíková, Martin Čuba, Andrea Petrýdesová, Zuzka Wonková, Božena Kivonaková, Monika Mrňávková, Martina Mrzenová, Kateřina Hašková, Jiřina Kučerová, Petra Širatovská, Zuzana Müllerová, Jitka Seehaková, Valentýnka Jonášová – fotografkaJiří Houska – fotografAdam Vopička – video