• Výměna oblečení – stále stejná pomocnice na všech frontách

  Posted on 4 května, 2012 by in Blog, Tiskové zprávy


  Tisková zpráva – naše vyjádření k 8. Výměně oblečení, která proběhne 19. 5. 2012
  v Domově pro seniory Háje – ke stažení v pdf

  V Praze, 4. 5. 2012

  Vážení příznivci Výměny oblečení,

  rády bychom Vám touto cestou přiblížily změny ve Výměně oblečení, které jsme pro Vás připravily. Pečlivě jsme vše zvážily a snažily jsme se zvolit tu nejlepší možnou cestu, abychom i nadále udržely osobního ducha Výměny oblečení a zároveň udělaly krok kupředu, který nám pomůže k ještě lepšímu zefektivnění pomoci – jak říkáme „na všech frontách“.

  Náročnost organizace a příprava Výměny oblečení

  Jelikož nám příprava 8. Výměny oblečení zabírá spoustu času a vše děláme z vlastní iniciativy a dobrovolně, jsme rády vždy za jakoukoliv materiální či finanční pomoc pro tento projekt. Náročnost příprav je dána tím, že jsme se rozhodly změnit místo Výměny oblečení (jarní Výměna proběhne v novém prostředí, kde je nutné vše vykomunikovat a domluvit přímo v provozu domova pro seniory), vytvořit webové stránky, logo, získat reference od zařízení, kde jsme pomohly, ale i od účastníků. Nově navazujeme spolupráci s dalšími pavilony v Bohnicích, které nejvíce potřebují naši pomoc. Je potřeba zorganizovat pro Vás program, připravit scénář odpoledne, získat a zkoordinovat dobrovolníky v den akce, a mnoho dalšího. Veškeré tyto aktivity, které nám někdy zaberou až 40 hodin měsíčně, děláme z vlastní iniciativy, ke které nás vede chuť pomáhat ostatním jak nejlépe můžeme.

  Jak o Výměně oblečení komunikujeme

  Webové stránky jsou jedním z nových komunikačních kanálů, kde naleznete souhrnné informace o dosud proběhlých akcích, včetně přehledu charitativních cílů, fotografií a referencí. Stránky jsme svépomocí zprovoznily a samy se o ně staráme. Prostřednictvím webových stránek chceme docílit transparentní komunikace navenek a informovat Vás o případných dodatečných společensky prospěšných akcích, např. sbírce oblečení pro lidi bez stálého přístřeší na lodi Hermes, která proběhla letos v únoru 2012. Kromě webových stránek www.vymena-obleceni.cz dále pro komunikaci s Vámi využíváme Facebook, kde však naše skupina „migrovala“ a změnila formát, proto musejí původní členové v případě zájmu o členství, znovu požádat o zařazení do skupiny. V neposlední řadě Vás o našich akcích informujeme prostřednictvím e-mailu, který využíváme velmi omezeně, neboť Vám nechceme zbytečně zaplňovat elektronickou schránku

  Organizační tým

  V organizačním týmu jsme stále tři. Z Výměny oblečení odešla po vlastním rozhodnutí velká organizační i morální podpora a také jedna z duší zakládajících tuto akci – Dáša Krejčiříková. Dáša organizuje aktivity mateřského centra v Komořanech a začala se studiem vysoké školy. Na základě těchto skutečností, se rozhodla dále v organizaci Výměny oblečení nepokračovat. Do týmu jsme přizvaly Karolínu Horovou a uvažujeme o rozšíření týmu o další členy z řad nadšenců a dobrovolníků, kteří mají chuť tuto akci aktivně podporovat a věnovat jí určitou část svého volného času.

  Dobrovolníci

  V den konání samotné akce nám vždy pomáhá řada dobrovolníků a další pomáhají s následným rozvozem vybraných předmětů i oblečení na místa určení. Chceme, aby květnová akce v novém prostředí hladce proběhla, proto potřebujeme o to větší pomoc a rozhodly jsme se vytvořit náborový letáček pro dobrovolníky. Hledáme dobré duše, aby účastníky v den akce nasměrovaly, převzaly od nich oblečení, uvedly je do programu a hlavně do celého dění aktivně zapojily i dříve narozené – obyvatele Domova pro seniory Háje.

  Místo konání 

  Loni v květnu jsme pomohly Domovu pro seniory Háje (DS Háje) shromáždit předměty do jejich kreativní dílny. Paní ředitelka Zavadilová nám poté nabídla možnost využít jejich prostory pro případné uspořádání naší akce. DS Háje je dobře přístupný na metru C (konečná metra Háje), poté 1 zastávku autobusem a cca 7 minut pěšky. Prostory nám byly poskytnuty zadarmo. Výměna oblečení je dobrou příležitostí zpestřit program také místním obyvatelům domova pro seniory, kteří již nemají tolik příležitostí, bohužel také kvůli pohybovým problémům, podívat se mimo areál DS Háje.

  Program akce

  Výměna oblečení je každý rok navštívena Vámi všemi, kteří chcete pomoci dobré věci a mít jistotu, že Vaše oblečení bude ještě využito sociálně slabšími. Napadlo nás, že by bylo skvělé připravit pro Vás milé zpestření akce v podobě koncertu postižených dětí pěveckého sboru s klavírem. Děti jsou dočasně ubytované v DS Háje a možnost vystoupit jim pomáhá získat dobrý pocit, realizovat se a integrovat se do běžného života. Abychom vše zvládly naplánovat a vystoupení mohlo proběhnout, požádaly jsme všechny o dochvilnost a s tím souvisí i pevnější program celé Výměny oblečení oproti předešlým akcím.

  Charitativní cíle

  V předešlých Výměnách jsme zbylé oblečení vozily do různých institucí, kde naši pomoc ocenili a kde oblečení dále nosili klienti z řad znevýhodněných občanů. Letos jsme se rozhodly pomoc zacílit na Bohnickou psychiatrickou léčebnu a několik pavilonů, u nichž jsme se přesvědčily, že pomoc potřebují a velmi ji uvítají. Zástupci za Bohnickou léčebnu se zúčastní Výměny oblečení a osobně zde promluví. Každé předání oblečení a dalších předmětů, které jsou na Výměně vybrány, probíhá vždy v konkrétním cílovém zařízení, které bylo pro pomoc vybráno, a tím je zaručena 100% jistota předání. Jako každý rok, i letos budeme zvát účastníky Výměny oblečení, aby se zúčastnili předávání vybraných předmětů a zbylého oblečení spolu s námi, a vše opět zdokumentujeme a vystavíme na webu.

  Vstupenka na Výměnu oblečení

  Jako vstupenku jsme letos na květnovou akci po domluvě se zařízeními, kam směřuje naše pomoc (DS Háje, LDN Bohnice), určily hygienické potřeby a mastné krémy na proleženiny nebo balení jednorázových plen pro dospělé. Účastníky bychom rády požádaly o přispění 50 Kč jako dobrovolné vstupné, především pokud nepřinesou jednu ze zmíněných hygienických potřeb. Toto vybrané vstupné využijeme na nákup občerstvení na akci (pro účastníky i pro seniory, kteří mají vstup zdarma), na koupi pytlů na oblečení, platbu za webové stránky, tisk letáků a cedulí pro Výměnu,
  odvoz zbylého oblečení na místo určení, telefonáty se zúčastněnými stranami, atd.). Jsme neziskový projekt a vstupné vybíráme pouze za tímto účelem, tj. nefinancujeme náš vlastní čas. Pokud z vybraného vstupného něco zbude, využijeme prostředky na pořízení předmětů potřebných v každém ročníku Výměny oblečení (např. zrcadlo, paraván, papírové nádobí, atd.).

  Počet účastníků na Výměně oblečení

  Pozvánku na květnovou Výměnu oblečení jsme rozeslaly pouze našim kontaktům, které na Výměnu oblečení zveme 2x do roka. Novou skupinou návštěvníků na Výměně oblečení budou senioři – obyvatelé DS Háje, kterých bude přibližně 30. Senioři jsou zváni na koncert, občerstvení a budou si moci vybrat oblečení. Od vedení DS Háje jsme dostaly možnost akci medializovat (v místním zpravodaji a lokální TV), daly jsme však přednost zachování rodinnější atmosféry, kde se již všichni známe minimálně od vidění, a pro tuto Výměnu oblečení jsme nabídku medializace nepřijaly. Předpokládaný počet účastníků na Výměně oblečení se odhaduje na cca 80. Budeme rády, pokud se při vybírání oblečení spolu s námi aktivně zapojíte do komunikace se seniory, pro které je tato akce výjimečnou událostí.

  Budoucnost Výměny oblečení

  Výměně oblečení věnujeme spoustu času i prostředků. Byly bychom rády, když do budoucna na akci získáme grant od městské části nebo sponzory, kteří by svým předmětem podnikání mohli přispět do Výměny oblečení, např. hygienickými a kosmetickými pomůckami, které bychom poté věnovaly příslušným zařízením. Prostředky z grantu nebo jiných fondů by pomohly zjednodušit přípravy a organizaci celé akce. Do budoucna zvažujeme Výměnu oblečení zoficiálnit a založit občanské sdružení nebo neziskovou organizaci. Výměnu chceme dále rozšiřovat zatím po Praze a do budoucna možná i za její hranice – to vše s velkou snahou o udržení osobního a přátelského prostředí na každé Výměně. Budeme rády, když nás podpoříte a kontaktujete, pokud máte zájem spolu s námi Výměnu oblečení zorganizovat u Vás v okolí.

  Věříme, že touto koncepcí Výměny oblečení dokážeme pomoci na všech frontách a společně s Vámi a pro Vás budeme Výměnu organizovat i nadále. Výměna oblečení není nová, jak se může někomu zdát, pouze se snažíme využít více možností, aby naše společná pomoc byla co nejefektivnější. Věříme, že nám zachováte přízeň a přijdete se o všem osobně přesvědčit. V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit. Těšíme se na Vás 19. května v DS Háje a předem Vám děkujeme za Vaši účast a veškeré prostředky, kterými se snažíte pomáhat.

  Váš organizační tým,

  Markéta Borecká, Lucie Jonášová, Karolína Horová
  ________________________________________
  Výměna oblečení
  E-mail: info@vymena-obleceni.cz
  Web: www.vymena-obleceni.cz
  Facebook: https://www.facebook.com/groups/115801781772980/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *